Aktualności

2021-01-27

Informujemy, że od dnia 1 lutego 2021r.

zmianie ulegną nr telefonu:

Dyrektor/Dział Kadr: 68 478-75-35

Referent ds. zaopatrzenia (Intendent): 68 478-75-34

2021-01-25
Bal Karnawałowy

DRODZY RODZICE!

Dnia 5 lutego 2021r. (piątek) w godzinach 9.00-11.00

w naszym przedszkolu (MP2 i MP 3)

odbędzie się

"BAL KARNAWAŁOWY".

Bardzo prosimy, aby tego dnia dzieci przyszły do przedszkola w przebraniu.

2021-01-15

SZCZEGÓŁY INFORMACJI:
Ogłoszenie: Pielęgniarka w Żłobku Miejskim
Miejsce pracy: Żłobek Miejski Nr 1 w Żaganiu
Wymiar etatu: ½  z możliwością zwiększenia do całego etatu.
Ilość etatów: 1 etat
Ogłoszono dnia: 2021-01-15
Zlecający: Dyrektor Żłobka Miejskiego Nr 1 w Żaganiu
I. Wymagania w stosunku do kandydatów:
a. Wymagania niezbędne:
• posiadanie obywatelstwa polskiego,
• posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

2020-10-19
Nadzór epidemiologiczny w naszym Przedszkolu

Z powodu pojawienia się w naszym przedszkolu oraz żłobku  pozytywnych wyników na COVID-19  wśród pracowników oraz rodziców dzieci informujemy, że decyzją Organu Prowadzącego oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego placówki MP 2 i MP 3/ŻM 1  zostają zamknięte od 19.10 do 28.10.2020 r.

Ponadto dzieci zostają objęte nauczaniem zdalnym  od 20.10 do 28.10.2020 r. Bardzo prosimy o sprawdzanie poczty elektronicznej oraz strony internetowej.

2020-09-11
Zmienione godziny pracy Przedszkola

Od 14.09.2020 r. czas pracy placówki zostanie wydłużony do godziny 16:30 na podstawie pisemnych oświadczeń rodziców złożonych u wychowawczyń grup.

Dyrektor Zespołu Przedszkolnego nr 2 i 3

2020-09-01
Procedura organizacji bezpiecznej opieki w Zespole Przedszkolnym nr 2 i 3 w Żaganiu
1. Od 1 września 2020 r. przedszkole będzie otwarte w godzinach od 6.00 do 16.00. Dzieci będą przyjmowane w godz. od 6.00 do 8.00, a odbierane do godziny 16.00. W pozostałych godzinach przedszkole ograniczy do minimum kontakt z osobami z zewnątrz. W szczególnych przypadkach, po skorzystaniu z domofonu, dzwonka lub telefonu, można odebrać dziecko.