Aktualności

2021-05-27

Informacja!

Na prośbę Lubuskiego Kuratora Oświaty w związku z trwającym

od 1 kwietnia do 30 września br.

Narodowym Spisem Ludności i Mieszkań przekazujemy:

Link do spisu: https://nsp2021.spis.gov.pl/

2021-05-27

Szanowni Rodzice

2021-04-16
Powrót do przedszkola!

Drodzy Rodzice oraz dzieci!

2021-04-09

DRODZY RODZICE!

W związku z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 8 kwietnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. 2021, poz. 651), w dniach od 12 kwietnia do 16 kwietnia 2021 r. Dyrektor przedszkola zapewnia opiekę dzieciom, których jeden z rodziców pracuje w podmiotach określonych w w/w Rozporządzeniu:

Jestem zatrudniona/zatrudniony :

1) w podmiotach wykonujących działalność leczniczą,

2021-03-28

DRODZY RODZICE!

W związku z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 26 marca 2021 r.

w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. 2021, poz. 561),

w dniach od 29 marca do 11 kwietnia 2021 r.

Dyrektor przedszkola zapewnia opiekę dzieciom, których jeden z rodziców pracuje w podmiotach określonych w w/w Rozporządzeniu.