Aktualności

2021-03-28

DRODZY RODZICE!

W związku z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 26 marca 2021 r.

w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. 2021, poz. 561),

w dniach od 29 marca do 11 kwietnia 2021 r.

Dyrektor przedszkola zapewnia opiekę dzieciom, których jeden z rodziców pracuje w podmiotach określonych w w/w Rozporządzeniu.

2021-03-26
wykrzyknik

DRODZY RODZICE! Informujemy, że decyzją rządu z dnia 25 marca 2021r. od dnia 29 marca 2021r. (poniedziałek), do dnia 9 kwietnia 2021r. (piątek) przedszkole będzie otwarte wyłącznie dla dzieci, których rodzice wykonują zawód medyczny lub pracują w służbach mundurowych. Przedszkole w tym okresie będzie funkcjonowało w dotychczasowych godzinach pracy, tj. 6:00-16:00. Warunkiem przyjęcia dziecka do przedszkola jest złożenie Wniosku (w załączeniu).

2021-02-26

Prosimy o wypełnienie ankiety:)

https://urzadmiasta.zagan.pl/2021/02/15/strategiczny-glos-mieszkancow-zachecamy-do-udzialu-w-ankiecie/

2021-02-25
Przerwa wakacyjna

PRZERWA WAKACYJNA

Informujemy, że

przerwa wakacyjna w naszym przedszkolu

będzie trwać od 01 do 31 lipca 2021r.

2021-02-02
Rekrutacja

Drodzy Rodzice!!!

2021-01-27

Informujemy, że od dnia 1 lutego 2021r.

zmianie ulegną nr telefonu:

Dyrektor/Dział Kadr: 68 478-75-35

Referent ds. zaopatrzenia (Intendent): 68 478-75-34

2021-01-25
Bal Karnawałowy

DRODZY RODZICE!

Dnia 5 lutego 2021r. (piątek) w godzinach 9.00-11.00

w naszym przedszkolu (MP2 i MP 3)

odbędzie się

"BAL KARNAWAŁOWY".

Bardzo prosimy, aby tego dnia dzieci przyszły do przedszkola w przebraniu.

2021-01-15

SZCZEGÓŁY INFORMACJI:
Ogłoszenie: Pielęgniarka w Żłobku Miejskim
Miejsce pracy: Żłobek Miejski Nr 1 w Żaganiu
Wymiar etatu: ½  z możliwością zwiększenia do całego etatu.
Ilość etatów: 1 etat
Ogłoszono dnia: 2021-01-15
Zlecający: Dyrektor Żłobka Miejskiego Nr 1 w Żaganiu
I. Wymagania w stosunku do kandydatów:
a. Wymagania niezbędne:
• posiadanie obywatelstwa polskiego,
• posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,