KOMUNIKAT!

wykrzyknik

DRODZY RODZICE! Informujemy, że decyzją rządu z dnia 25 marca 2021r. od dnia 29 marca 2021r. (poniedziałek), do dnia 9 kwietnia 2021r. (piątek) przedszkole będzie otwarte wyłącznie dla dzieci, których rodzice wykonują zawód medyczny lub pracują w służbach mundurowych. Przedszkole w tym okresie będzie funkcjonowało w dotychczasowych godzinach pracy, tj. 6:00-16:00. Warunkiem przyjęcia dziecka do przedszkola jest złożenie Wniosku (w załączeniu). Proszę Rodziców, którzy chcą skorzystać z opieki przedszkolnej o dostarczenie Wniosku do dnia 29.03.2021 r. Nie jest wymagane potwierdzenie miejsca zatrudnienia przez zakład pracy.

Dyrekcja i Grono Pedagogiczne Zespołu Przedszkolnego Nr 2 i 3.

 

Wniosek o zapewnienie opieki dziecku.docx